Wie zijn wij?
Home
Wie zijn wij?
Voeding
Praktische informatie
Interessante links
Werking
Home

Kinderdagverblijf ‘t Anemoontje werd opgericht in 1973.

Het is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.

Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder permanente begeleiding van Kind en Gezin. Wij bieden dagelijks opvang aan 36 kindjes.


De specifieke taak van ‘t Anemoontje en de belangrijkste werkingsprincipes zijn vastgelegd in de opdrachtverklaring van het kinderdagverblijf.

Wie zijn wij?

Kinderdagverblijf ‘t Anemoontje vangt kinderen op tot drie jaar in kleine leefgroepen en familiale sfeer. Hiermee trachten wij in te spelen op vragen van ouder(s) die wegens hun werkomstandigheden, pedagogische of sociale redenen behoeften hebben aan kinderopvang.


Wij proberen onze dienstverlening maximaal open te stellen voor alle kinderen die er nood aan hebben, ongeacht hun etnische afkomst en de levensbeschouwelijke en politieke overtuiging van de ouders.


We verlenen bijzondere zorgen aan kinderen met een handicap of chronisch zieke kinderen, die baat kunnen hebben bij een verblijf in het kinderdagverblijf en kunnen worden ingepast in de eigen dynamiek van de leefgroep.


We tonen respect voor de waardigheid van de ouders, kinderen en medewerkers als unieke personen, ongeacht hun leefomstandigheden. We waken over de gezondheid, het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van de kinderen die men aan onze zorg toevertrouwt en trachten hun ontwikkeling op de best mogelijke manier te begeleiden tijdens de hele verblijfsperiode.


Wij willen als volwaardige partners bij het opvoedingsproces nauw samenwerken met de ouders van de kinderen en hen met raad en daad bijstaan. Bij medische, opvoedkundige of sociale problemen kunnen wij de ouders helpen om de meest aangewezen hulpverlening te zoeken. Wij rekenen op een vlotte en open samenwerking waar zowel ouders, kinderen als medewerkers van de kribbe zich gelukkig bij voelen.