Werking
Home
Wie zijn wij?
Voeding
Praktische informatie
Interessante links
Werking
Home

Ons kinderdagverblijf is opgedeeld in

2 babygroepen (tot 16 maand) en

3 peutergroepen (16 maand tot 3 jaar).


In de babygroepen verloopt de dag volgens het ritme van het kind. In de peutergroepen zijn er meer georganiseerde momenten maar ook nog voldoende tijd voor vrij spel. Bij mooi weer spelen we buiten of gaan we wandelen met onze 6-persoons buggy.


Tussen 7.00 u en 7.30 u ‘s morgens kunnen kinderen bij ons ontbijten. Het ontbijt wordt wel van thuis meegebracht.

Werking

Wij zijn een door Kind en Gezin erkend en gesubsidieerd kinderdagverblijf.

Dat wil zeggen dat de prijs die ouders betalen in ons kinderdagverblijf berekend wordt aan de hand van het gezamenlijk belastbaar inkomen op basis van de belastingsaangifte van het jaar voordien. 

Je kan dit ook zelf berekenen op de website van Kind & Gezin.


In de prijs zit begrepen:


  • de opvang
  • een vers bereid middagmaal en fruitpap of vieruurtje
  • verzekering
  • veel speelplezier en knuffels


Voor de verwerking van luiers, gebruik van zalfjes en koortswerende middelen vragen wij een bijdrage van 0,41 euro / dag. 


Luiers zijn in de prijs inbegrepen, dit komt op een kost van 0.80 cent per volledige dag, 0.50 cent per halve dag en 0.15 cent voor de kinderen die zindelijk zijn. 


De ouders brengen zelf het volgende mee:


  • medicatie (met vermelding van naam van het kind en dosering)
  • speciale voeding
  • reservekledij
  • tutje
  • slaapzak


We tonen respect voor de waardigheid van de ouders, kinderen en medewerkers als unieke personen, ongeacht hun leefomstandigheden. We waken over de gezondheid, het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van de kinderen die men aan onze zorg toevertrouwt en trachten hun ontwikkeling op de best mogelijke manier te begeleiden tijdens de hele verblijfsperiode.


Wij willen als volwaardige partners bij het opvoedingsproces nauw samenwerken met de ouders van de kinderen en hen met raad en daad bijstaan. Bij medische, opvoedkundige of sociale problemen kunnen wij de ouders helpen om de meest aangewezen hulpverlening te zoeken.

Wij rekenen op een vlotte en open samenwerking waar zowel ouders, kinderen als medewerkers van de kribbe zich gelukkig bij voelen.